Sunday, December 11, 2011

Nationale Wetenschapsquiz 2011 (3/5)

Vraag 7 t/m 9 staan inmiddels ook in het forum.

Vraag 7: Het is alsof bomen weten waar andere bomen staan. Hoe komt het dat volwassen bomen elkaar niet verdrukken of met hun takken tegen elkaar aan staan?

A. Ze detecteren signaalstoffen die de buurbomen via hun wortels afgeven aan het grondwater
B. Ze detecteren het lichtspectrum dat van hun buurbomen afkomt
C. Ze detecteren de zuurstof die door hun buurbomen via fotosynthese wordt geproduceerd
Vraag 8: Er bestaat een vrij recent ontdekt ontladingsverschijnsel boven de wolken, dat vernoemd is naar een wezen uit een toneelstuk van:

A. Sophokles
B. Shakespeare
C. Goethe
Vraag 9: Op Groenland ligt ongeveer 2,9 miljoen km3 ijs. Stel dat al dat ijs smelt en zich onmiddellijk verdeelt over het hele oceaanoppervlak. Hoeveel meter zeespiegelstijging zou dit aan de Nederlandse kust veroorzaken?

A. Er verandert niets
B. Tussen de 2 en 3 meter
C. Tussen de 7 en 8 meter

No comments: