Friday, November 30, 2007

Wat wil de PVV nou eigenlijk?

Een paar hoogtepunten uit het verkiezingspamflet van de Partij voor de Vrijheid:
 • Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
 • Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
 • Preventief fouilleren in het hele land
 • Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije hero├»neverstrekking
 • Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen
 • Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio
 • Immigratiestop
 • Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven
 • Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
 • Verbod hoofddoekjes in publieke functies
 • Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
 • Introductie nationaal alarmnummer voor dieren: 113

3 comments:

cybrbeast said...

Wat een geschifte debiel zeg. Ongelooflijk eng datzoveel mensen hem steunen.

pimp-a-lot bear said...

de ontevreden burger is het ZAT! ze pikken het niet meer en Geert Wilders is hun man.

tja, in mijn optiek zal er altijd een fractie van de bevolking ontevreden burger zijn, maar vandaag de dag zijn dat er wel veel geworden. Waarom? Daar kan ik eigenlijk alleen maar over speculeren.

ExpendableAsset said...

Partij voor de Vrijheid?

Partij voor de Nazi's AFAIK