Monday, December 26, 2016

Open Kamer

Open Kamer is een nieuwe website die inzicht geeft in het handelen van de Tweede Kamer.

Wetsvoorstellen worden als tijdlijn weergegeven waarin alle bijbehorende documenten, besluiten, moties, amendementen en stemmingsuitslagen in chronologische volgorde zichtbaar zijn.

Een voorbeeld is het wetsvoorstel over orgaandonatie: https://www.openkamer.org/dossier/tijdlijn/33506/

Open Kamer (openkamer.org) is gebaseerd op het gelijknamige open source project openkamer.

2 comments:

Henry Jones said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Kara Mesude said...
This comment has been removed by a blog administrator.