Thursday, November 30, 2006

Tallest Man Who Ever Lived

Robert Wadlow Wadlow reached an unprecedented 272 cm in height and weighed 199 kg at his death when he was only 22.

Wednesday, November 29, 2006

Britney's Pussy

Well it looks like the attention whore needed some media attention. Tada! She goes out with the other slut (Paris Hilton) and 'forgets' her panties... Without further ado:

ZAHA HADID

From this week on I will pick out an architect every 2 weeks and will tell you guys something about him. I will do this for my self so i enlarge my knowledge about architecture and I hope you guys like it as well. The first architect I will talk about is Zaha Hadid (OMG ITS A WOMEN). She comes frome Iraq and studied in Iraq and London, she won many prices and was the first women who won the Pritzker-prize (many snobs think that's the Nobel rice of architecture). Now lets talk about here buildings, here style is deconstructivist some people will describe that style as "hip and trendy" for others it means: a building thats unpredictably and got a lot of controlled chaos (as a reflection to the society of the seventies), this is mostly created with non-linear and non-euclidean geometry. In my own words deconstructivism is: if you look at a building and you cant see how its build and how it functions at first sight. for example when you see a deconstructive building floors can look like they float in the air and walls can look like they should fall any seccond. To realy show some stuff now i will show some pic You can like here buildings or not but one thing is sure: She is damm ugly This is the fire station where on of here famous buildings. the front wall stands at 70degree what is typically for deconstructivism This is one of here newest buildings at the louvre in paris. its always hard to make modern architecture in an old city. because everybody always will say that it don't fits in and if it fits in everybody will think its a cheap replica of an old building. Anyway judge for youre self. for more Zaha Hadid look at here site.

Tuesday, November 28, 2006

SMURFEN, BOTS EN DE CLIT MICROËN

Here's the column I've been talking crap about. Emphasis on crap. Hate it or love it, this Asset has been given the green light to continue his muttering madness!
...hoe de fuck schrijf je dat? Enfin, om een kort verhaal lang te maken: ik zat dus in WZZRD flink met Kamiel te smurfen in Company of Heroes. Dat is die übergeile Next-Gen (proest) RTS waar iedereen overheen kwijlde op de E3 en daar maarliefst 5 awards binnensleepte, maar niemand online schijnt te spelen*.

Maar nu even serieus, na een winstreak van 15 zou ik mij kunnen voorstellen dat ook ík een beetje huiverig zou worden om daar als noob tegen te spelen, vandaar dus de smurf-accounts. Na een hevige brainstormsessie besloten we voor T3rm1n4t0r en R0b0c0p te gaan, omdat we niets lamers konden bedenken behalve flauwe analogiën tussen orale sex en onze micro skills. CoH-spelers mogen dit overigens als een open invitatie zien om een lesje te komen leren.

Even van de hak op de tak. Wederom op mijn werkplek, maar nu met Wick. Als één van de zeven-en-een-halfmiljoen fervente World of Warcraft spelers bent u natuurlijk allang bekend met de ins en outs, maar dat was ik niet en zodoende reageerde ik geschokt toen Wick mij meedeelde dat het filmische landschap waarin hij zich bevond een favoriete plek was voor farmbots. Daar moest natuurlijk tegen opgetreden worden en dus berichtten wij een Game Master, maar niet nadat Wick deze bots met de grond gelijk had gemaakt en de honour opgestreken had.

Daar heb ik trouwens mijn eigen theorie over. Het is geen geheim dat de helft van de Chinese bevolking zichzelf onderhoudt onderhield door op deze manier te farmen, iets waar Blizzard officieel dan ook niet blij mee is. Maar wat we al snel vergeten is dat de eigenaren van die 50,000 accounts die eind 2005 verwijderd werden natuurlijk wél een nieuwe moeten kopen om hun farmpraktijken te continueren. 50,000 x €20,-, anyone?

Het moraal van dit verhaal? Als je bij een gamecafé werkt leer je twee dingen; ten eerste dat het voor een heleboel mensen ontzettend lastig schijnt te zijn om de as van hun rookwaar bij het aftikken ook daadwerkelijk in de asbak te krijgen, in plaats van in het toetsenbord. Ten tweede? Hoe je microën schrijft, en dat oud nieuws ook nieuws is. Wacht, dat was alweer drie.

Monday, November 27, 2006

Meet the Simpsons

Failing an exam, part 2

Here is some inspiration for you.Sunday, November 26, 2006

Separated at Birth?

Saturday, November 25, 2006

Rens' Practical Joke


Windows Practical Joke! Great Prank! - video powered by Metacafe This is where he got the idea.

What if Microsoft designed the iPod packaging?

Apparently Microsoft commissioned this video :)

The Gadget Value of a GPS

Mapping of GPS coordinates and creating an altitude graph of our Ardennes hike:

Friday, November 24, 2006

Wednesday, November 22, 2006

building stonehenge on your own

Here is that little clip about the guy building stonehenge with the materials they had 1000 years ago.

Laten wij bidden!

Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, dat U het CDA zetels ontneemt, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, niet meer naar dat christentuig hoeven te luisteren. Het is allemaal christentuig, onze Heer. Amen.

Tuesday, November 21, 2006

My Sperm through a Microscope!

Here is a NEW overview video! (xvid 1mb) Enjoy in Fullscreen!
Don't tell me it's gross; it isn't! It's in the name of science! Send my your sample and I'll make a video of your future offspring!

Monday, November 20, 2006

Desktop Earth

Desktop Earth is a wallpaper generator. It will generate a high-resolution, accurate representation of the Earth. The imagery is based on NASA's Blue Marble Next and Earth's City Lights.
  • Day and night is accurately represented depending on the Sun's overhead position (which depends on both the time of day and the day of the year) and both the snow cover and the foliage changes with the seasons.
  • You can add a, 3hour interval update, world clouds layer.
  • The wallpaper will follow sunset, sunrise or stay fixed on your longitude.

Blue Marble for Google Earth

Now you can see a smooth picture of the Earth from far away without using NASA World Wind. This add on displays the NASA Blue Marble picture (with or without clouds) when you're zoomed out. Once you zoom in it changes back to normal Google Earth maps.
Normal Google Earth
With Blue Marble add on

Phenomena seen from space in google earth

Some nice pictures from dustorm, hurricane katrina, forrest fires, and a working vulcane added in google earth. in google earth go the left tab called layers, click on featured content, and then click on Phenomena seen from space,

Saturday, November 18, 2006

NASA World Wind

NASA World Wind. Nice program, it gives you a nice complete view of the planet. It can also overlay many different scientific maps. It also has other planets and sky surveys. This should really be combined with Google Earth.
June
January
Mars

Verkiezingen 2006, standpunt vergelijking - Drugs

SP: Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Meer SP drugs... Groenlinks: GroenLinks vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. GroenLinks is geen voorstander van de legalisatie van harddrugs. Meer GroenLinks drugs... PvdA: Zowel productie, handel als verkoop van cannabis dient gereguleerd te worden. De meest ideale manier om dit te doen is het legaliseren van de hele softdrugsketen. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Het volksgezondheids-belang dient hierbij voorop te staan. Meer PvdA drugs... D66: D66 wenst uiteindelijk een echte legalisering van softdrugs, waartoe de internationale verdragen dienen te worden gewijzigd. Nederland moet zich hier in het buitenland hard voor maken. Heroverweging harddrugsbeleid. Nederland moet internationaal het voortouw nemen om de War on Drugs ter discussie te stellen. Meer D66 drugs... ChristenUnie: Een einde aan het gedogen softdrugs. Harddrugs blijft verboden. Meer ChristenUnie drugs... CDA: Gedoogbeleid moet worden afgeschaft. Coffee shops dicht. Voorlichting; de insteek moet altijd zijn dat je van drugs af moet blijven, niet hoe je veilig drugs kunt gebruiken. Meer CDA drugs... SGP: Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Alcoholverkoop aan jongelui onder de achttien jaar moet worden verboden. Meer SGP drugs... VVD: Een rechtvaardiging voor een overheidsverbod op het gebruik van softdrugs is er niet. Het gebruik van softdrugs brengt zeker niet de vrijheid of welzijn van anderen in gevaar. Legalisering, van voor en achterdeur, kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met het internationaal recht en een redelijke mate van internationale consensus. Harddrugs blijft verboden. Meer VVD drugs... EénNL: Einde aan gedoogbeleid softdrugs; voorkeur voor legaliseren waarbij accijns wordt geheven zoals bij alcohol en tabak. Gedwongen afkick van harddrugs. Harddrugs blijft verboden. Meer Eén NL drugs... Partij voor de Vrijheid: In- of uitvoer van drugs: 10 jaar minimum gevangenisstraf. Drugs, bijvoorbeeld, zijn een groot kwaad, en aan het schimmige systeem waarin drugs gewoon in coffeeshops mogen worden verkocht dient een einde te komen. Meer PVV drugs...

Some guy named Lasse * HAHAHHA WHAT A HOMO*

Embedded by cybr, cause Douche is an R-tard Not as good as the drummer guy, but his stunning good looks make up for that

Thursday, November 16, 2006

Verkiezingen 2006, standpunt vergelijking - Onderwijs

Hierbij een selectie van de standpunten van de verschillende partijen over onderwijs. Ik heb de opvallendste punten en de punten over het hoger onderwijs geselecteerd. Het blijft natuurlijk een subjectieve selectie van een homofiele student, al heb ik het natuurlijk zo objectief mogelijk proberen te doen. edit cybrbeast: ik heb links naar de pagina's van de partijen die specifiek over ondewijs gaan geplaatst. Klik op Meer... Partij voor de Vrijheid: Geschiedenis en nationale identiteit prominent in lespakket alle scholen. Aandacht voor veiligheid op scholen. Afschaffen tweede fase/studiehuis, tevens afschaffen vmbo. Meer... EénNL: 10% salarisverhoging onderwijzend personeel. Scholen krijgen bevoegdheid over eigen lesprogramma’s en besteding eigen budget. Meer... SGP: Scholen mogen eigen beleid voeren tav personeel en leerlingen. Meer loon voor leraren moeilijke leerlingen. Meer expliciete verbindingen vwo en wetenschap. Selectie aan de poort. Meer... VVD: Meer salaris voor een goede leraar, ongeacht schooltype. Meer concurrentie hoger onderwijs. Meer variatie in collegegelden. Selectie van nieuwe studenten. Meer... (wow de VVD heeft echt een bagger site, hun verkiezingsprogramma lijkt wel op een editie van de Telegraaf, weinig info) CDA: Onder voorwaarden vrijstelling van inspectie voor 5 jaar. Verplichte maatschappelijke stage. Meer... D66: Structureel 5 miljard extra voor onderwijs. Doel is beste en toegankelijkste onderwijs van Europa. Geen selectie aan de poort bij universiteiten. Salarisverhoging leraren. Meer... ChristenUnie: In elke vorm van onderwijs moeten de niveaus omhoog. Gedeeltelijk privaat gefinancierd hoger onderwijs mag. Nederlands voertaal in hoger onderwijs. Meer... PvdA: Tot 10% salarisverhoging voor leraren in basisonderwijs en vmbo. Toegankelijkheid WO en HO niet in gevaar brengen door variatie collegegeld of selectie. 10% extra voor zuiver, onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek. Meer... GroenLinks: Meer vrijheid voor scholen. Hoger salaris voor docenten die lesgeven aan achterstandskinderen of moeilijke leerlingen. Meer... SP: Meer investeren in kwaliteit onderwijs. Flinke verhoging aanvullende beurs studenten. Meer geld en waarborg voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Meer aandacht in onderwijs voor verdraagzaamheid. Meer...

Wednesday, November 15, 2006

Let's show some personality

This blog has been up and running for quite some time now and I think it's about time to show some personality. Let's start with you guys' favorite paintings (this can be anything from a Rembrandt to a Coca Cola poster).

This is my favorite, I like it because of the colours and the spring feeling that's surrounding it. Slightly edited by ExpendableAsset to make it more legible. Pimpnamedslick: Picking my favorite wasn't so easy for me, so I decided to show you a picture I really, really, like. By Constant Troyon,

cybrbeast Monet
I think it sure is purdy

wiki?:
my 2the painting is this one : its frome Egon Schiele its the only painting i like frome him. i realy like tree paintings Annom:
"High and Low", Lithograph, 1947 - M.C. Escher
It's not a painting, but a lithograph. It's just one of the many artworks I really like. I saw a very beautiful old impressionistic painting in the Groninger Museum two years ago, but I forgot the name of the painting and the name of the artist. I tried to find it online, but failed.

Tuesday, November 14, 2006

Music Making Motherfucker

Monday, November 13, 2006

Panda Porn

*quote* When Didi turned six on Tuesday at the China Giant Panda Breeding and Research Center in Wolong, he sat eyes glued in front of a screen that showed a video of two giant pandas mating, according to the official Xinhua news agency. "Didi seemed to like his gift immensely," it reported of his coming of age. */quote* The first to post panda-porn on our blog gets € 1,- from me! Annom edit: Can't find a video, but this sure is panda-porn: cybr: Hey! I was first goddamnit, check the comments.

Most badass yacht ever

Check out this thing, it looks like a seagoing F-117 Nighthawk. It has 16,800 HP and a cruising speed of 60 knots, that's 111km/h. It's 36 meters long! Check out the video and website for more pictures. I want one of those!

Sunday, November 12, 2006

Verkiezingen 2006, standpunt vergelijking - Kernenergie

In de aanloop naar de tweede kamer verkiezingen van 22 november wil ik af en toe een overzicht geven van de standpunten van de verschillende partijen. Dit ga ik voor het gemak in het nederlands doen (copy pasten van politieke sites).
Ik zal onderwerpen kiezen die ik interessant of belangrijk vind. Verzoeksonderwerpen kunnen ingediend worden en zullen volgens de normale bureaucratische rompslomp behandeld worden.
We beginnen met kernenergie:
Voor/optie: EénNL: Meer kernenergie. Partij voor de Vrijheid: Bouw nieuwe kerncentrales. SGP: Kernenergie is goede tussenoplossing. Tweede centrale is mogelijk. CDA: Kernenergie blijft optie. VVD: kernenergie niet bij voorbaat uitsluiten. Tegen: ChristenUnie: Geen nieuwe kerncentrale. D66: Geen nieuwe kerncentrales. GroenLinks: Kernenergie geen optie. Borssele uiterlijk 2013 dicht. Partij voor de Dieren: Geen kernenergie. PvdA: Geen nieuwe kerncentrales. SP: Kernenergie is geen oplossing. Hier is een duidelijke scheiding te zien tussen de "linkse" en "rechtse" partijen. Edit: de pie chart rechtsboven is de verdeling van de elektriciteit opwekking, wereldwijd.

Super ninja burglar

hmm, maybe not :)

Saturday, November 11, 2006

Stop bragging America is #1 and start acting like it

wieeeeee he likes the dutch

Friday, November 10, 2006

List of largest non-nuclear blasts

Wow, I stumbled upon this really interesting wiki page Here are a few of them:
2005 Hertfordshire Oil Storage Terminal fire. On 11 December 2005 there were a series of major explosions at the 60 million gallon (273 million litre) capacity Buncefield oil depot near Hemel Hempstead, Hertfordshire, England. The explosions were heard over 100 miles away, as far as the Netherlands and France, and the resulting flames were visible for many miles around the depot. A smoke cloud covered Hemel Hempstead and other nearby towns in southern Hertfordshire and Buckinghamshire. There were no fatalities, but there were around 43 injuries (two serious). The RAF Fauld Explosion. On November 27, 1944 3,670 tons of bombs exploded in a Royal Air Force underground storage facility, killing 78 (officially) and leaving a crater 400 feet deep by three-quarters of a mile wide. Halifax Explosion. On December 6, 1917 two ships collided in the harbour of Halifax, Nova Scotia, one carrying about 2,600 tons of various explosives, mostly picric acid. After the collision the ship caught on fire, drifted into town and eventually exploded. More than 1,900 people were killed and much of downtown Halifax was destroyed. An evaluation of the explosion's force puts it at 2.9 kt. Delft Explosion. About 40 tons of gunpowder exploded on October 12, 1654, destroying much of the city of Delft in the Netherlands. Over a hundred people were killed and thousands wounded.
Battle of Messines, June 7, 1917 Over a period beginning more than a year before the attack, the attackers had tunnelled under the German trenches and planted almost 455 tonnes (1,000,000 lb) of ammonal there. A heavy bombardment of the German positions was initiated and then halted. The defenders returned to their positions expecting an assault to follow. The detonation of the explosives all timed for 3:10am, killed approximately 10,000 German soldiers. It said to have been heard as far away as London and Dublin, and was possibly the loudest man-made noise made up to that date. In Switzerland the explosions registered as an earthquake. The real attack then followed. Not all of the explosives went off. Two of the original 21 mines failed to ignite [1] due to one reason or another. On July 17, 1955, a lightning strike set off one of the remaining mines, the only casualty being a dead cow. The 21st mine is believed to have been found in recent years, but no attempt has been made to remove it. Several large water-filled craters still mark the original positions of the German trenches. "Gentlemen, we may not make history tomorrow, but we shall certainly change the geography." Remark by General Plumer to his staff the evening before the attack

Wednesday, November 08, 2006

Rhode Island (USA) marijuana laws

I just read a story on the Shroomery where someones friend was arrested for possession of more than 1kg marijuana. Look at those fucked up mandatory minimum sentences: Another person who didn't harm anyone put away behind bars for at least 10 years, in the land of Freedom and Equality....... The laws are very different in different states. You can find them here!

Tuesday, November 07, 2006

Grand Theft Mario

Nothing new... but they are lazy as hell!

These two blue collar guys are 'working' in front of my window. They literally haven't done anything but standing there for the last 4 hours! Warning: Don't expect anything special to happen in this video, a picture would have told the same story, this is a boring post!!

Awesome CGI liquid effects

Monday, November 06, 2006

The Fetishism Book, Chapter 7: Navel fetishism

After a long period without any activity, here is a new chapter of the Fetishism Book. Today I'll present a strange 'navel fetish'. These induviduals suffering this 'disorder' are attracted to your navel, often lovely called 'belly button'. In short, there are three types of 'buttons'. 1: The depression. An exciting little hole in your stomach. Also known as an 'innie'. 2: The protrusion. This type of navel is the most look-a-like button. Also known as an 'outie'. 3: Something in between. Also known as an 'in-betweenie'. In normal society, those with outies are often embarrassed about them, and can be ridiculed for being different from the norm. However, most Navel Fetishists have a strong attraction towards outies. A navel fetishist can be sexually aroused by viewing, licking, tickling, sucking, sniffing or kissing the navel of another person. The fetishist response to the navel is the same or very similar to arousal at seeing genitals (or the sex-specific features like female breasts). Most navel fetishists can also exhibit varying levels of sexual stimulation in the brain just by hearing key words, often being “bellybutton” or “navel”. This is thought to be another phenomenon related to fetishistic behavioural imprinting – the brain associating particular images, or in this case, sounds with impending pleasure and sexual orgasm. This clip has three 'attractive' ladies pushing each others button. The next clip is pretty disgusting... (but with some imagination, it looks just like a nipple) Furthermore I found The official bellybutton forum. login: captainrainbow password: rainbow Enjoy!

Dreams

Sunday, November 05, 2006

Death penalty for Saddam Hussein

Former Iraqi President Saddam Hussein has been convicted of crimes against humanity by a Baghdad court and sentenced to death by hanging.
continue reading...

Saturday, November 04, 2006

US shuts down 'how to build a nuclear bomb' website

The US government has shut down a website containing Iraqi documents from the Saddam Hussein era, after complaints - including one from the United Nations' nuclear watchdog - that they amounted to a manual on how to build an atomic bomb.
According to the Times, the documents in question contain charts and diagrams that give information going well beyond what exists elsewhere on the internet, including details of how to build firing circuits for a bomb, as well as their core of fissile material. Not only did the documents illustrate the technical problems encountered by the Iraqis, they also showed the way a would-be bomb constructor could get round them.
Full article

Friday, November 03, 2006

nice point and click game for tommy and stef to practice their skillz

DOUCHEBAG: I made EA my bitch
ExpendableAsset: Rens:
Annom:

Cheoptics360: the future of 3D video is here

We need to work hard and make some posts to move Annom's terribly horrifying picture down the page. I bring you a new way to see 3D. Looks pretty cool and promising, only the video becomes a bit boring and repetitive near the end.

Wednesday, November 01, 2006