Saturday, November 18, 2006

Verkiezingen 2006, standpunt vergelijking - Drugs

SP: Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Meer SP drugs... Groenlinks: GroenLinks vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. GroenLinks is geen voorstander van de legalisatie van harddrugs. Meer GroenLinks drugs... PvdA: Zowel productie, handel als verkoop van cannabis dient gereguleerd te worden. De meest ideale manier om dit te doen is het legaliseren van de hele softdrugsketen. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Het volksgezondheids-belang dient hierbij voorop te staan. Meer PvdA drugs... D66: D66 wenst uiteindelijk een echte legalisering van softdrugs, waartoe de internationale verdragen dienen te worden gewijzigd. Nederland moet zich hier in het buitenland hard voor maken. Heroverweging harddrugsbeleid. Nederland moet internationaal het voortouw nemen om de War on Drugs ter discussie te stellen. Meer D66 drugs... ChristenUnie: Een einde aan het gedogen softdrugs. Harddrugs blijft verboden. Meer ChristenUnie drugs... CDA: Gedoogbeleid moet worden afgeschaft. Coffee shops dicht. Voorlichting; de insteek moet altijd zijn dat je van drugs af moet blijven, niet hoe je veilig drugs kunt gebruiken. Meer CDA drugs... SGP: Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Alcoholverkoop aan jongelui onder de achttien jaar moet worden verboden. Meer SGP drugs... VVD: Een rechtvaardiging voor een overheidsverbod op het gebruik van softdrugs is er niet. Het gebruik van softdrugs brengt zeker niet de vrijheid of welzijn van anderen in gevaar. Legalisering, van voor en achterdeur, kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met het internationaal recht en een redelijke mate van internationale consensus. Harddrugs blijft verboden. Meer VVD drugs... EénNL: Einde aan gedoogbeleid softdrugs; voorkeur voor legaliseren waarbij accijns wordt geheven zoals bij alcohol en tabak. Gedwongen afkick van harddrugs. Harddrugs blijft verboden. Meer Eén NL drugs... Partij voor de Vrijheid: In- of uitvoer van drugs: 10 jaar minimum gevangenisstraf. Drugs, bijvoorbeeld, zijn een groot kwaad, en aan het schimmige systeem waarin drugs gewoon in coffeeshops mogen worden verkocht dient een einde te komen. Meer PVV drugs...

7 comments:

cybrbeast said...

Haha, Partij van de Vrijheid en dan zo een standpunt. OMG wat en retards.
D66 heeft het beste standpunt... Maarja, die partij kan het toch niet hard maken.

pimp-a-lot bear said...

Even een fabeltje de wereld uit helpen:

ChristenUnie willen gedogen softdrugs afschaffen, samen met de coffeeshops, growshops en kleinschalige thuisteelt.

Kamiel said...

heb de meeste programma's nu doorgelezen. grappig om te zien hoe de partij van de vrijheid voornalijk dingen loopt te verbieden.

Kamiel said...

en voor dit standpunt is het zeker weer D66 voor mij

ExpendableAsset said...

Ik weet het nog stééds niet. Aardig om te zien dat steeds meer partijen bijdraaien.

Fuck Geert Wilders met z'n lelijke rothoodf, en fok die christenhonden ook.

annom said...

Ja, Geert Wilders is een verschrikking! Wat had die mafkees ooit bij de VVD te zoeken???

Kamiel said...

als ik het wist zou ik het zeggen. Denk dat de meest serieus/grootste rechtse partij van nederland ook dat soort types aantrekt. Maar inderdaad raar dat mensen met zulke ideeën niet worden geweigerd