Thursday, November 16, 2006

Verkiezingen 2006, standpunt vergelijking - Onderwijs

Hierbij een selectie van de standpunten van de verschillende partijen over onderwijs. Ik heb de opvallendste punten en de punten over het hoger onderwijs geselecteerd. Het blijft natuurlijk een subjectieve selectie van een homofiele student, al heb ik het natuurlijk zo objectief mogelijk proberen te doen. edit cybrbeast: ik heb links naar de pagina's van de partijen die specifiek over ondewijs gaan geplaatst. Klik op Meer... Partij voor de Vrijheid: Geschiedenis en nationale identiteit prominent in lespakket alle scholen. Aandacht voor veiligheid op scholen. Afschaffen tweede fase/studiehuis, tevens afschaffen vmbo. Meer... EénNL: 10% salarisverhoging onderwijzend personeel. Scholen krijgen bevoegdheid over eigen lesprogramma’s en besteding eigen budget. Meer... SGP: Scholen mogen eigen beleid voeren tav personeel en leerlingen. Meer loon voor leraren moeilijke leerlingen. Meer expliciete verbindingen vwo en wetenschap. Selectie aan de poort. Meer... VVD: Meer salaris voor een goede leraar, ongeacht schooltype. Meer concurrentie hoger onderwijs. Meer variatie in collegegelden. Selectie van nieuwe studenten. Meer... (wow de VVD heeft echt een bagger site, hun verkiezingsprogramma lijkt wel op een editie van de Telegraaf, weinig info) CDA: Onder voorwaarden vrijstelling van inspectie voor 5 jaar. Verplichte maatschappelijke stage. Meer... D66: Structureel 5 miljard extra voor onderwijs. Doel is beste en toegankelijkste onderwijs van Europa. Geen selectie aan de poort bij universiteiten. Salarisverhoging leraren. Meer... ChristenUnie: In elke vorm van onderwijs moeten de niveaus omhoog. Gedeeltelijk privaat gefinancierd hoger onderwijs mag. Nederlands voertaal in hoger onderwijs. Meer... PvdA: Tot 10% salarisverhoging voor leraren in basisonderwijs en vmbo. Toegankelijkheid WO en HO niet in gevaar brengen door variatie collegegeld of selectie. 10% extra voor zuiver, onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek. Meer... GroenLinks: Meer vrijheid voor scholen. Hoger salaris voor docenten die lesgeven aan achterstandskinderen of moeilijke leerlingen. Meer... SP: Meer investeren in kwaliteit onderwijs. Flinke verhoging aanvullende beurs studenten. Meer geld en waarborg voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Meer aandacht in onderwijs voor verdraagzaamheid. Meer...

7 comments:

pimp-a-lot bear said...

Zullen we niet vergeten wie de 'leerrechten' hebben bedacht?

Voor wie het nog niet weet:
Stomwijzer

Kamiel said...

hehe ook D66 voor mij op de stomwijzer. of is de uitkomst altijd d66?

ExpendableAsset said...

Go SP!

ps. die smerige Stom Wijzer noemt mij een Fortuynist!

Kamiel said...

gogo d66 voor mij.

vind de punten van meeste partijen (zoals de sp) vaag.

denk dat selectie aan de poort de motivatie van leerlingen sterk kan verhogen en het onderwijs naar een hoger level kan tillen. (kijk naar beroemde universiteiten amerika). aan de anderenkant vind ik dat iedereen gelijke kansen moet krijgen in het onderwijs. Dus daar ben ik nog niet over uit.

Verplichte maatschappelijke stage is vernieteging van kennis en talent in mijn vizie. Studenten kunnen better hun studie afmaken en daarna gaan werken.
Op deze manier doen ze waarschijnlijk wat ze leuk vinden en hun talent en kennis word beter benut.

cybrbeast said...

Ik heb een kleine edit gedaan. Je kan nu naar de betreffende sites.
Ik vind dat leraren meer geld moeten krijgen en het onderwijs als geheel ook. Onderwijs moet toegangkelijk voor iedereen zijn en in zijn geheel op hoog niveau. Ik vind elitair "Harvard" onderwijs geen goed idee. Dit soort instituten zouden alle goed docenten van het hoger onderwijs wegtrekken van de normale universiteiten.

cybrbeast said...

Aanstaande woensdag moeten we al stemmen. Ik ga nog even wat programma's doorlezen.

annom said...

Thank you cybrbeast for adding the links!

Ik was eerst aan het graven in de partijprogrammas, maar bij sommige partijen is het veel te lang en zonder samenvatting en bij sommige is het zoals bij de VVD. Wat een verschrikking.

Ik ben toen maar
http://www.programvergelijking.nl/programvergelijkingen/tweede_kamer_2006/tweede_kamerverkiezingen
gaan gebruiken. Ik neem aan dat dat betrouwbaar is.