Tuesday, December 21, 2010

Nederlandse Grondwet Artikel 120

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

Volgens wiki is dit alleen in Nederland en Finland zo (van westerse landen). Artikel 120 zorgt dat de democratisch gekozen wetgevende macht meer macht heeft dan de rechtelijke macht.

Ik vind het maar vreemd om zoiets in je grondwet te zetten.

7 comments:

cybrbeast said...

Daar is de Raad van State en (in mindere mate) eerste kamer toch voor?

annom said...

De Raad van State geeft alleen advies en speelt soms geschillencommissie.

Grondwet Artikel 75:
"De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State."

De eerste kamer heeft volgens mij niet speciaal de taak om wetten aan de grondwet te checken. En ze zijn ook niet onafhankelijk van de wetgevende macht. In dat geval niet veel verschil met de tweede kamer.

Als je een meerderheid hebt in eerste en tweede kamer, dan is de grondwet grotendeels poep waard.

Het vreemde is dat je ook wetten kan maken die Artikel 120 overrulen, zonder grondwetswijziging. Dan mogen rechters weer tegen de grondwet checken en dat zegt dat rechters dat niet mogen.

pimp-a-lot bear said...

Het is zeker een vreemde situatie, en zeker onwenselijk. Dit klopt niet.

Ik weet niet hoe het met de Europese grondwet zit, maar ik had het idee dat het Europese gerechtshof in Luxemburg wel nationale wetten mag toetsen aan EU verdragen, waaronder het Handvest van grondrechten

Er is trouwens hoop op verbetering:
Het wetsvoorstel Halsema voegt een tweede lid aan artikel 120 waardoor toetsing aan een aantal subjectieve grondrechten door de rechter mogelijk worden.

Aangezien dit een grondwetswijziging is moet dit voorstel door 2 verschillende parlementen (zowel 2e als 1e kamer) goedgekeurd worden. De eerste keer in de 2e kamer (14/10/2004) is het aangenomen, net als de eerste keer in de 1e kamer (2/12/2008).

Nu de tweede kamer opnieuw gekozen is en de eerste kamer ook binnenkort ververst wordt kan het wetsvoorstel opnieuw in stemming worden gebracht. Dit keer moet er echter met een 2/3 meerderheid voor gestemd worden.

Als ik kijk naar wie er in 2004 in de 2e kamer voor heeft gestemd en de huidige samenstelling, is het goed mogelijk dat het daar wordt aangenomen.
(SP,PvdA, GL, D66, VVD, Groep Wilders, SGP en LPF stemden voor, deze partijen hebben nu 122 zetels, 22 meer dan benodigd.)

Het is dus afwachten hoe de eerste kamer er uit gaat zien, maar als het CDA klein blijft is dat goed nieuws voor de grondwetswijziging

pimp-a-lot bear said...

De VVD heeft trouwens in de eerste kamer in de eerste lezing tegen gestemd, net als het CDA en de SGP.
(36 tegen, 37 voor)

Ik ben benieuwd...

pimp-a-lot bear said...

de handelingen (schriftelijk verslagen van debatten in de eerste kamer) inclusief alle correspondentie tussen het toenmalige (demissionaire) kabinet en eerste kamer zijn hier te vinden.

pimp-a-lot bear said...

tweede kamer, 2e lezing: hier

cybrbeast said...

Inderdaad vaag die wet.
Goed detective werk pimp. Ben benieuwd of het wordt aangenomen.