Monday, December 07, 2009

Nationale Wetenschapsquiz 2009 (1/5)

Het is weer tijd voor de jaarlijkse nationale wetenschapsquiz! De quiz bestaat dit jaar uit 15 vragen. Onze inzending moet binnen zijn voor maandag 22 december 12:00. O, ja, dit keer wordt hij foutloos! De uitzending van de finale volgt op 27 december, 21:10 op Nederland 2. Vraag 1: Kan een operazangeres met haar gezang haar eigen gehoor beschadigen? A. Nee, haar stemgeluid bereikt haar binnenoor vooral via het bot B. Ja, als ze vaak en lang uit volle borst zingt C. Nee, er is een reflex die ervoor zorgt dat ze haar eigen herrie aankan Vraag 2: Er ligt een olietanker in een bak water. Wat gebeurt er met het waterniveau als de tanker olie lekt? A. Het waterniveau stijgt B. Het waterniveau daalt C. Het waterniveau blijft gelijk Vraag 3: Wat gebeurt er met de golven op zee als je het zeewater vervangt door een vloeistof die per liter twee keer zo zwaar is? A. De golven gaan trager bewegen B. De golven gaan sneller bewegen C. Er verandert niets

11 comments:

Kamiel said...

doen we weer zonder het op te zoeken?

annom said...

Zoeken mag gewoon lijkt me. Ik wil hem foutloos en de quiz is gemaakt zodat je mag, en niet makkelijk kan, googlen.

Alleen forums waar de vragen worden besproken vind ik semi-cheaten, al ga je ook daar geen foutloze quiz uit halen.

annom said...

Post wel even de link als je iets on the interwebs gevonden hebt.

pimp-a-lot bear said...

1) ik denk C.

2) Hangt er vanaf hoe groot de bak met water is.

cybrbeast said...

1) A, dit is volgens mij ook waarom je eigen stem voor jou vaak anders klinkt als je een opname er van hoort.

2) Weer zo een vage vraag, inderdaad hoe groot is de bak? Maar ook, wordt de lekkende olie vervangen door water of lucht?
Een object in olie zakt dieper dan in water, maar wat gebeurt er met het gewicht van de tanker als de olie lekt?

3) A, moeilijk. Ook wel weer vaag, want wat voor golven zijn het? Wind golven of vloedgolven?
Eerste gedachte is dat het meer energie kost om iets met een hogere dichtheid in beweging te brengen. Maar dat kan gecompenseerd worden door lager amplitude van de vloeistof met hogere dichtheid.
Met windgolven is er een verplaatsing van water in de windrichting dus ik denk dat de golven trager gaan omdat dezelfde windenergie meer gewicht in beweging moet brengen.

Kamiel said...

Vraag 1: C
Denk dat er een gedeelte van het geluid door het binnenoor gaat maar dat er ook een groot gedeelte door weerkaatsing op de normale manier in je oor terecht komt. neem aan dat je lichaam wel iets van een reflex heeft. want nog nooit gehoord van een opera zanger met gehoorschade
Vraag 2: B
Als het de lekkende olie vervangen wordt door lucht dan daalt het waterpeil. Denk dat ze dat bedoelen.
Vraag 3: A
las het werk van cyber en denk dat ik daar mee in ga.

annom said...

1) A.
Als je achter een speaker staat, word je veel minder snel doof. Het horen via bot is waarom je eigen stem anders klinkt en klopt volgens mij.
Ik kan geen reflex bedenken die gehoorschade kan voorkomen.

2) B.
Ik neem aan dat ze ervanuit gaan dat de olie in het water komt, dat de olie dan op water drijft en in de boot vervangen wordt met lucht. Het formaat van de bak maakt dan niet uit. Het waterniveau daalt altijd.

3) A.
Zijn windgolven echt een horizontale verplaatsing van water? Ik dacht van niet.

De one-dimensional wave equation (tuinslang op en neer bewegen) is:
rho * d^2u/dt^2 = T * d^2u/dx^2

waar rho de dichtheid, T de spanning, u de verticale verplaatsing en x horizontaal.
Dan zou de golf volgens mij trager moeten gaan als de dichtheid groter wordt. Ik dacht dat de golfsnelheid T/rho was, wat hetzelfde zou betekenen.

cybrbeast said...

De windgolven verplaatsen het water niet zozeer maar he water is wel aan het verplaatsen. De wind duwt tegen de golven aan.

Bij 2, bedoelen ze het water niveau of het water+olie niveau?

pimp-a-lot bear said...

ok, ik dacht dat ik ooit een keer gehoord had van het superhippe menselijke oor dat aan noice-canceling van het eigen stemgeluid deed. Als jullie daar nog nooit van hebben gehoord dan zal ik het me wel verbeeld hebben.

Bij 2 is het idd nu de vraag wat het waterniveau is. Naar mijn idee levert 1kg olie altijd dezelfde waterverplaatsing op, of de olie nu in de boot zit of op het water ligt.
Alleen als de bak zo klein is dat het water volledig omsloten is door bak en olie zal het waterpeil dalen. Er wordt dan minder water verplaatst/

3 trager bewegen klinkt logisch.
-geen onderbouwing

annom said...

Het oor heeft een reflex:

Acoustic reflex:"
The acoustic reflex (stapedius reflex, attenuation reflex, or auditory reflex) is an involuntary muscle contraction that occurs in the middle ear of mammals in response to high-intensity sound stimuli.
...
The stapedius reflex is also invoked when a person vocalizes. In humans, the vocalization-induced stapedius reflex reduces sound pressure levels reaching the inner ear hair cells by approximately 20 decibels. The stapedius reflex causes an acousto-mechanical increase in impedance.
...
While the vocalization-induced stapedius reflex in humans results in about a 20 dB reduction in transduction to the inner ear, birds have a stronger stapedius reflex that is invoked just before the bird tweets.
...
Humming when you don't want to hear someone else really works — and the reason is the stapedius reflex."

annom said...

Het zal dus wel 1C zijn.