Tuesday, December 16, 2008

De echte kloof

"Eerst wordt er aan de hand van even tastbare als onthutsende incidenten Armageddon afgekondigd, vervolgens klinken de tegenstemmen die aan de hand van statistieken en rapporten laten zien dat het welbeschouwd nogal meevalt – zeker als je naar de situatie in andere landen kijkt. Dat is de echte kloof, die door alle lagen van de maatschappij heenloopt: de kloof tussen zij die roepen dat ze geen leven meer hebben en zij die vinden dat er mee te leven valt." Bas Heijne betoogt in het NRC van afgelopen zaterdag dat er geen kloof is tussen 'de elite' en 'de gewone man' of tussen 'de politiek' en 'de burger', maar tussen degenen die zich vooral laten leiden door persoonlijke ervaring en emotie en degenen met een meer analytische levenshouding.

1 comment:

annom said...

Interessante column. De meeste column schrijvers zijn zeker niet van het rationele type.