Tuesday, May 18, 2010

Red het land, sta drugs toe

NRC Handelsblad, 18 mei 2010
Schaf verbod op soft- én harddrugs af. Dat dringt de criminaliteit terug, schrijft Bolkestein
Omkoping, bedreiging, corruptie, afrekeningen. De criminaliteit die het verbod op harddrugs, zoals cocaïne, xtc en heroïne, veroorzaakt, kost de Nederlandse belastingbetaler 924 euro per jaar.
En daarom moet het taboe op regulering van soft- én harddrugs doorbroken worden. Dat betogen Frits Bolkestein (oud-VVD-leider), Els Borst-Eilers (oud-minister van Volksgezondheid), Theo de Roos (hoogleraar strafrecht) en een reeks hoogleraren, juristen en drugsdeskundigen in dit opiniestuk.
Voor cannabis is sprake van een gedoogbeleid. Coffeeshops mogen dagelijks maximaal 500 gram verhandelen en gebruikers mogen maximaal 5 gram in bezit hebben. Maar het op grote schaal telen is verboden. “Dit is onwerkbaar”, stellen de auteurs. “Geen enkele coffeeshop kan daarop draaien. Het geeft slechts aan het OM de macht om elke coffeeshop de nek om te draaien, en daar is het de laatste jaren ook ijverig mee bezig.”
Het opheffen van het verbod op drugs zal drugsbendes verdrijven, denken de auteurs. “De zwarte markt schrompelt ineen. De werkdruk van politie en justitie wordt tientallen procenten lichter. De samenleving wordt substantieel veiliger.”
Ook stellen de auteurs dat de volksgezondheid ermee is gediend. Door het wegvallen van de zwarte markt zou met name de jeugd veel beter beschermd zijn. “De kwaliteit van de drugs is gewaarborgd, ze zijn voorzien van bijsluiters en voorlichting wordt geloofwaardig.” Wel vinden ze dat de drugs niet verstrekt mogen worden aan minderjarigen en niet-ingezetenen."

3 comments:

cybrbeast said...

Applaus! Hopelijk biedt de onterkening van Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, voormalig minister van Defensie (VVD) een tegenwicht tegen het Fred Teeven geluid in de VVD.

pimp-a-lot bear said...

laten we het hopen. Het getuigt in ieder geval van lef om een dergelijk artikel te schrijven midden in de campagne.

annom said...

Very nice. Ook ondertekend door twee ex ministers van volksgezondheid. Er staat natuurlijk weinig nieuws in maar het is goed dat mensen met aanzien en ervaring hetzelfde redeneren en tot dezelfde conclusies komen. Het is jammer dat deze mensen dit alleen kunnen zeggen als ze uit hun invloedrijke functie zijn getreden, behalve de wetenschappers, gelukkig.